энтертаймент

ДЭЛХИЙГ ӨӨРЧИЛСӨН АРВАН ХОЁР НОМЫН НЭГ

Ер нь аль ч салбарт дүрэм журамгүй багийн тоглолт байна гэдэг өнөөгийн бидний санаанд буухгүй гэдэг нь тодорхой. Багийн тоглолтыг хайрцаглахад даян дэлхийд жишиг болсон дүрмийн эхлэл нь энэ ажээ. Тиймээс ч “Дэлхийг өөрчилсөн 12 ном”-ын нэгд 1863 онд хэвлэгдсэн Хөлбөмбөгийн холбооны дүрмийн ном тооцогддог.